Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens Län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens Län

Om oss

Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens Län

Forbundets-logga-i-blatt1.png

Information

Epilepsi kan vara medfött hos personen eller uppstå till följd av en skada. Vid epilepsi är vissa av hjärnans nervceller överaktiva, vilket kan skapa olika typer av anfall. Anfallen kan förekomma alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet, till flera anfall varje dag.

Epilepsiföreningen i Västerbotten företräder personer med epilepsi samt deras anhöriga och verkar för ökad livskvalitet inom vardagens alla områden. Bland annat arbetar föreningen med stödverksamhet, med att informera om epilepsi och dess konsekvenser och med insatser för att påverka samhällets beslutsfattare.

Vi arbetar för utökad epilepsivård och forskning. Om ett stort antal medlemmar ställer krav på neurologisk/neurokirurgisk behandling, rehabilitering, forskning och läkemedelsutveckling, så har vi större möjlighet att få gehör för våra krav. Vi fungerar som informationskälla och som mötesplats, där du kan få stöd och utbyta erfarenheter med andra.

karta_ac

Föreningen är politiskt och religiöst obunden, den bedrivs ideellt och ska ta tillvara medlemmarnas intressen så långt det är möjligt.

Vi samarbetar med Svenska epilepsiförbundet, Hso Västerbotten, ABF Västerbotten. Vi samarbetar även med Björkgårdens Epilepsistiftelse där personer som är mantalsskrivna och bosatta i Norr eller Västerbottens län, kan ansöka om bidrag till det som inte bekostas med allmänna medel. Man behöver inte vara medlem i någon av epilepsiföreningarna för att ansöka. För mer information kontakta Epilepsiföreningen i Västerbottens län eller Björkgårdens Epilepsistiftelse.

Har du frågor?

Besök sidan Kontakta oss !

Translate »
Click to listen highlighted text!