Om Epilepsi

81 000 svenskar har epilepsi

Kunskap och förståelse är bästa hjälpen!

Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom. De flesta känner någon som har epilepsi. 81 000 svenskar har epilepsi, varav 69 000 är vuxna och 12 000 är barn. Omkring 5 500 personer insjuknar varje år.

Att ha epilepsi innebär att ibland få epileptiska anfall. Anfallen förekommer olika ofta, alltifrån några enstaka anfall under hela livet, till flera anfall per dag.

Det finns många olika anfallstyper, beroende på var i hjärnan anfallet äger rum och om det sprids. Det som människor i allmänhet känner till är det stora anfallet då personen faller och blir medvetslös med kramper. Det finns också korta episoder med frånvaro, eller plötsliga ofrivilliga ryckningar, men med bibehållet medvetande.

Vad göra vid anfall?


Videokälla: information från Norsk Epilepsforbund.

Ett stort epileptiskt anfall ser dramatiskt ut, men i de allra flesta fall går anfallet över av sig självt inom några minuter. Om man ser att någon får ett anfall kan man titta efter epilepsisymbolen (ljuset) på halskedja eller på rockslaget. Vissa har också armband där det står epilepsi. En del har skriftlig information i fickan eller plånboken.

* Lossa kläder som sitter alltför tätt i halsen

*Lägg någon mjukt under huvudet

*Var lugn och försök lugna omgivningen

*När anfallet väl är över kan man lägga personen i framstupa sidoläge.

*Den som är på väg att vakna upp från ett anfall är ofta förvirrad och behöver mest lugn och ro. Stanna gärna kvar hos personen.

*Den som är van att få epileptiska anfall behöver sällan uppsöka sjukhus för att ett anfall inträffat.

Kalla på ambulans om:

*om anfallet drar ut på tiden, ca 5 min

*om personen skadat sig och inte piggnar till efteråt

*om personen ifråga inte har känd epilepsi

Stoppa inte något i munnen!

Försök inte att hålla emot arm eller ben som rycker.

Ge ingen dryck förrän personen är helt vaken.

Källa: Svenska Epilepsiförbundet www.epilepsi.se

Translate »