Epilepsiföreningarna har bildat en regionstyrelse

Styrelsen vill tacka alla närvarande vid årsmötet och informera om, att enligt årsmötesbeslut har Epilepsiföreningarna i Norr och Västerbottens län, bildat en regionstyrelse.

Vad innebär bildande av regionstyrelse?

Detta innebär ingen skillnad för dig som är medlem. Den enda skillnaden är att Epilepsiföreningen i Norr och Västerbottens län, kommer att ha en styrelse, istället för två.

Du/ni som medlem tillhör samma förening som tidigare. Både Epilepsiföreningen i Norrbottens län och Epilepsiföreningen i Västerbottens län finns kvar.

Du/ni som medlem betalar som vanligt den medlemsavgift som är demokratiskt beslutat av medlemmarna vid årsmötet.

Du/ni lyfter frågor och förslag via hemsidan under den föreningen du/ni tillhör, eller kontaktar någon i styrelsen, precis som tidigare.

Styrelsen kommer att bestå av personer som blir demokratiskt valda vid årsmötet, precis som idag.

Styrelsen beslutar vad de båda föreningarna var för sig, kommer att arbeta med.

Årsmötet beslutade ang. medlemsavgift för 2021
Enskild medlem: 225 kr/år
Familjemedlem: 350 kr/år

Vilka som blev valda vid årsmötet till regionstyrelsen, kan ni se under fliken regionstyrelse.

Har ni frågor eller funderingar. Varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen.