Vården är fortfarande bristfällig och inte jämlik

Dr Måns Berglund Neuromottagningen Norrlands Universitetssjukhus, intervjuades på Världsepilepsidagen av SVT Västerbotten. Han berättade om epilepsi och att epilepsisjukvården skiljer sig i landet, beroende på vart man bor.

Epilepsirapport 2021, från Epilepsiförbundet togs upp på SVT, bland annat att vården fortfarande är bristfällig och inte jämlik.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/stora-skillnader-i-varden-av-epilepsi-var-du-bor-spelar-roll

https://epilepsi.se/epilepsirapport-2021-varden-ar-fortfarande-bristfallig-och-inte-jamlik/

Källa: SVT Västerbotten och Svenska Epilepsiförbundet.