Medlemsenkät

Epilepsiföreningen har lagt in en medlemsenkät på hemsidan med 4 stycken frågor. Ta er gärna tiden att besvara frågorna och skriv gärna kommentarer till era svar.

Tack för din medverkan!