Kategoriarkiv: Nyheter

Medlemsavgift ska vara föreningen tillhanda 2020-02-29

Medlemmar i Epilepsiföreningen i Västerbotten

Hej allesammans!

God fortsättning även om det nya året redan kommit en bit på väg. De flesta av oss har nog kommit igång med vardagens ritualer efter helger och ledighet. Vi ska se vad vi kan göra i föreningen detta år och börjar med att informera om att den 10 februari äger Världsepilepsidagen rum. Det är ett utmärkt tillfälle att prata om epilepsi med anhöriga, grannar, arbetskamrater och myndighetspersoner.

Ett nytt år innebär också att föreningen behöver få din medlemsavgift, senast den 29 februari. Den är 250 kr för enskild medlem, 400 kr för familj. Avgiften sätts in på bankgiro: 128-9990. Viktigt! Betalas medlemsavgiften via internetbank, ange namn på de/dem personer avgiften gäller. Betalning kan också göras via Swish 123 173 1322. Skriv gärna både för och efternamn, tack. Om du önskar ett inbetalningskort i brevlådan vg ring 070-222 18 00.

Hälsningar och på återhörande! Styrelsen

Epilepsiföreningen i Västerbotten

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN

10 februari 2020

Gilla och dela:

Berndt Ohlin ny ordförande i Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundets kongress 2019 har valt Berndt Ohlin till ny ordförande för förbundet. Berndt Ohlin har länge varit aktiv inom funktionsrättsrörelsen i Blekinge och som styrelseledamot i Epilepsiförbundet.

– Jag är glad över förtroendet att få fortsätta mitt engagemang inom epilepsirörelsen och nu i en annan roll än hittills då jag mest varit lokalt aktiv i Blekinge och Kronobergs län, men också i förbundsstyrelsen. Jag känner stor ödmjukhet över att få medverka till bättre livskvalitet för en stor grupp människor i vårt land som lever med konsekvenserna av epilepsi, en del i tysthet, andra med betydande svårigheter med anfall och en lång rad av konsekvenser i vardagen som beror på epilepsin. Konsekvenser som skulle kunna minskas eller helt elimineras med en utbyggd specialistbehandling, kunskap och förståelse, säger Berndt Ohlin.

Epilepsi är en relativt vanlig diagnos och den största risken att få epilepsi har småbarn och äldre. Cirka  81 000 svenskar har enligt socialstyrelsens beräkningar en epilepsidiagnos, varav 12 000 är barn och ungdomar och man beräknar också att omkring 5 500  personer insjuknar årligen. Förbundet verkar för att skapa bättre livskvalitet för personer med epilepsi, inom livets och samhällets alla områden – med adekvat vård och ett gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av epilepsi lindras betydligt. En sådan fordrar dock att det finns specialister i neurologi i en tillräcklig omfattning och dessa är idag för få i Sverige, som har hälften så många neurologer per miljon invånare som andra jämförbara länder inom Europa. Tillgången till neurologer har också en ojämn geografisk fördelning, vilket försvårar för personer med epilepsi att få återbesök utan långa väntetider.

– Det finns många uppgifter och utmaningar för förbundet och jag vill tillsammans med styrelsen prioritera de allra viktigaste och fokusera på det. Vi har t ex de nyligen utfärdade nationella riktlinjerna för epilepsivård, som nu måste implementeras och följas upp, vi har kvalitetsregister för epilepsi som behöver utvecklas och nyttjas allmänt och vi har våra föreningar som en otroligt viktig mötesplats för samtal om epilepsi, bara för att nämna några områden, kommenterar Berndt Ohlin.

Källa: Epilepsiförbundet

Gilla och dela:

Föreläsare: Vilda Viggo – Sandra Wessel

Sandra Wessel är en av  föreningens föreläsare som berättar ur ett föräldraperspektiv. Nedan kan du läsa om Viggo.


©2017-2019 Miitta Kämäräinen

Viggo är en kille på snart 6 år som är full med energi, målmedveten som tusan och med en orubblig tro på sig själv. Viggo föddes med svår syrebrist och en hjärnblödning. Sviterna efter komplikationerna har förärat den kille med Epilepsi, grav ADHD och Autism (med mer). Han har aldrig sviktat i sin livslust och energi. Och visar oss dagligen att ingenting är omöjligt och sitter du ner så dör du!

Denna kille sådde fröet till Vilda Viggo – Där jag kämpar för att öka kunskapen och minska fördomarna samt tabut mot Epilepsi och NPF.

Text: Sandra Wessel

Gilla och dela:

Guide till uppdateringar via RSS

Vår hemsida har liksom många andra hemsidor som publicerar nyheter eller löpande uppdateringar en funktion där du kan få uppdateringarna direkt till en annan hemsida eller ett program installerat på datorn. Denna teknik kallas RSS som betyder Real Simple Syndication och kännetecknas av antingen en text RSS eller Feed eller en bild liknande nedan

Exempel på olika symboler för RSS

Fördelen med RSS är att istället för att besöka flera olika sidor för att få uppdateringar har du allt samlat på en sida eller i ett program!

Exempelvis så har de allra flesta nyhetssidor som Aftonbladet, Expressen, Västerbottens-Kuriren och NSD för att nämna några stöd för detta.

Länken för att komma åt vårat flöde som visar inläggen är längst ner på sidan med texten “Inlägg via RSS

Hemsidor för RSS-läsning

De två stora hemsidorna idag för att samla RSS-flöden är:

Båda dessa har även appar för telefonerna som du loggar in med samma uppgifter så kan du även komma åt dem den vägen

Datorprogram för RSS-läsning

På datorn kan du även lägga in dina flöden i de allra flesta epostprogram, som exempelvis Outlook, Windows Mail i Windows 10 (maskinöversatt länk här) eller Thunderbird (maskinöversatt länk här).

Feedlys hemsida kan du även hitta rekommendationer för program till de allra flesta plattformar om du vill prova program till exempelvis Windows, Mac OSX, Linux men även till en uppsjö av mobila operativsystem.

Gilla och dela: