Världsepilepsidagen 13:e februari 2017

Äntligen! Nu är det dags för världsepilepsidagen igen. Det är en global dag som etablerats för att rikta fokus på epilepsi. Den första Världsepilepsidagen ägde rum den 9 februari 2015 i de 138 länder där IBE (förbundets international) och ILAE (professionensinternational) är representerade.

Både IBE och ILAE samverkar med WHO för att förbättra situationen för de 50 miljoner människor som lever med epilepsi runt om i världen. I fortsättningen äger Världsepilepsidagen rum den andra måndagen i februari varje år.

Förbundets internationella sammanslutning IBE, är indelad i enlighet med WHO:s sju regioner, varav Europa är en. IBE har 135 medlemsorganisationer

i 104 länder. Professionens international ILAE har 115 medlemsorganisationer i 127 länder. De båda samarbetar kring olika frågor rörande t ex utbildning, forskning och påverkansarbete på regeringar.

Världsepilepsidagen är ett stort och tydligt steg i att öka uppmärk-samheten kring epilepsi och dess konsekvenser på individ och samhälle och inte minst för att understryka behovet av ökade forskningsinsatser. Lokala föreningsinsatser genomförs med bokbord, utställningar, samtal och allehanda utåtriktade aktiviteter i syfte att uppmärksamma epilepsi.

Epilepsiföreningen i Västerbotten kommer att ha ett informationsbord på Skellefteå Stadsbibliotek under dagen.

Gilla och dela: