Information/sammandrag årsmöte 2019 Epilepsiföreningen i Västerbottens län

Hej alla medlemmar! Årsmötet hölls den 10/3 på Funktionsrätt i Umeå. Trots sportlovsvecka är vi glada att medlemmar hade möjlighet att närvara. Nya styrelsen kommer du att kunna läsa mer om på vår hemsida närmaste veckan. Ny ordförande i föreningen heter Kent Bäckrud. Några av er har träffat Kent under årsmöten senaste åren. Föreningen har också en ny ungdomsrepresentant som heter Marcus Lenndin. Medlemsavgifter för nästkommande år (2020) beslutades enl. följande. Enskild medlem 250 kr/år. Familjemedlem 400 kr/år.

Nedan kommer information till samtliga medlemmar angående hemsidan. Föreningen kommer att jobba mer utifrån den. Nedan bifogas en enkel beskrivning hur hemsidan fungerar. Hemsidan uppdateras kontinuerligt, och kan därför se lite annorlunda ut än visat nedan. Våra kollegor Epilepsiföreningen i Norrbottens län, har en egen flik med information och aktiviteter i Norrbotten.

Hemsidan

Föreningens hemsidesansvarige Benny har gjort ett jättejobb med att uppdatera och delvis byggt om hemsidan. Det är viktigt att ha en hemsida som är så användarvänlig som möjligt. På hemsidan går det att få information om var man kan beställa epilepsimärken och epilepsiboken. Fliken gåvor kan man använda sig av, för att länkas vidare om man önskar skänka ett bidrag till forskning. Länkar, där har vi bland annat lagt en länk till Epilepsiförbundets hemsida, och annan information.

Nedan ser ni fliken Om epilepsi. Det är föreningens startsida. Sedan får man klicka på flikarna på den förening man önskar besöka. Epilepsiföreningen i Västerbottens län, eller Epilepsiföreningen i Norrbottens län, om man är medlem i Norrbotten.

startsida.png

Under Epilepsiföreningen i Västerbottens län finns fliken Aktiviteter. Föreningen har lagt upp en Aktivitetskalender som just i skrivande stund ser ut så här.

Nya hemsidan 1.png

I kalendern finns information, aktiviteter och föreläsningar som föreningen anordnar. Man måste själv ansvara för att titta i kalendern så man inte missar något. Rekommendationen är att gå in en gång i veckan. Man kan också gå tillbaka och se vilka aktiviteter som anordnades tidigare månader.

Hemsidan är mobilanpassad så den kan läsas direkt i mobilen om man har en smartphone. Se bild nedan på aktivitetskalendern i mobilen. Detta är ett alternativ för dig som inte har dator. Vi har kollat upp möjligheten att få sms avisering när något nytt har lagts upp, men det går tyvärr inte. Det är väldigt få hemsidor som har den funktionen.

Mobil.jpg

Det finns en underkategori under fliken Aktiviteter, som heter Intresseanmälan. Det är i de fallen styrelsen behöver få in underlag för att se hur många intresserade det kan finnas för att anordna en specifik aktivitet. Där kan man anmäla intresse genom att klicka på länken.

Intresseanmälningar.png

Medlemsbrev Enligt årsmötesbeslut kommer vi använda oss av vår hemsida och inte skicka ut medlemsbrev via e-post längre. Styrelsen har fått synpunkter från medlemmar att det stod mycket om händelser som varit, när medlemsbrevet skickades ut. Mycket pga. av att föreningen hade utskick en gång i kvartalet. Hemsidan i sin tur, har uppdaterats efter att medlemsbreven skickats ut. Dessa synpunkter har styrelsen tagit till sig.

Med hjälp av vår aktivitetskalender kan aktiviteter och information synas på hemsidan, i princip från en dag till en annan.

En till fördel är att medlemmar slipper överfull inkorg och e-post som inte går fram. Har du som medlem ingen dator/smartphone, har ni möjlighet till att låna dator på biblioteket, eller internetcafé. Kanske har någon anhörig/vän möjlighet att gå in och titta om det ligger något i kalendern. Det tar bara någon minut, eller mindre än så.

Sammandrag om aktiviteter som varit, kommer att synas under fliken aktiviteter och aktiviteter som varit. Där kan man gå in och läsa mer om det som tidigare anordnats. På Världsepilepsidagen 2019 fokuserade föreningen på vad medlemmar och andra personer gjort för att synliggöra epilepsi. De som önskat, har fått skicka in text och bild på aktiviteter som anordnats. 50 miljoner skäl att tala om epilepsi! Inget är för litet att uppmärksamma då det handlar om information.

På hemsidan under fliken Aktiviteter-Nyheter, ser det ut så här.

Nyheter.png

Du kan läsa om Nationella Riktlinjer och ett stort reportage Västerbottenskuriren skrivit om epilepsi, inför Världsepilepsidagen. “Familjens tillvaro kretsar kring Gabriels hälsa”.

Nyheter 2.png

För er som inte betalat er medlemsavgift så finns betalningsmöjligheter på hemsidan under fliken Epilepsiföreningen i Västerbottens län och underkategori Bli medlem. Det finns inbetalningskort för nedladdning, föreningen har swish, och man kan betala via BG. Det går bra att fylla i en tom BG blankett. Skriv ditt för och efternamn istället för OCR nummer.

bli medlem.png

Vid ev. flytt, meddela detta tack, då medlemsregistret hanteras manuellt. Vill du vara säker på att det står korrekta uppgifter, kontakta Kent Bäckrud på Svenska Epilepsiförbundet.

Har du synpunkter eller frågor gällande hemsidan, maila styrelsen på epvasterbotten@gmail.com eller gå in på fliken kontakta oss, och fyll i formuläret. Önskar du hellre att ringa eller skicka sms går det bra. 070-222 18 00. Vid ej svar, skicka sms.

Gå gärna med i vår Facebook grupp som heter Epilepsiföreningen i Västerbottens län. I gruppen syns evenemang och övrig information. Gruppen är offentlig så vem som helst kan gå in och läsa och anmäla sig till aktiviteter. Detta för att kunna bjuda in allmänheten till föreläsningar tex. Dock är vi tydliga med i inbjudan, om det är något som endast gäller medlemmar i föreningen. Då har man alltid möjligheten att bli medlem, om det är något man önskar närvara på.

Mv. Styrelsen Epilepsiföreningen i Västerbottens län

Gilla och dela: