Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Epilepsiföreningen i Norrbottens Län

Epilepsiföreningen i Norrbottens län är politiskt och religiöst obunden och bedrivs ideellt.  Epilepsiföreningen finns för dig som har epilepsi, eller är närstående.  Föreningen har också medlemmar som valt att vara med för att stötta föreningens arbete. Med hjälp av våra kontaktombud har vi haft möjlighet att anordna aktiviteter och träffar på flera orter i länet. Detta för att nå så många medlemmar som möjligt.

Föreningens arbete

Styrelsen arbetar utifrån, och följer de stadgar som finns. Den bereder frågor och följer de beslut årsmötet fattar. Årsmötet består av medlemmar som demokratiskt väljer att utse styrelse för kommande år. Medlemmarna har möjlighet att lämna önskemål till styrelsen angående aktiviteter och innehåll på informationsträffar.

Information om epilepsi

Föreningen är väldigt tacksam att barnneurolog ställer upp och informerar föreningens medlemmar om epilepsi.

Åsa och Janne Nilsson har bland annat anordnat uppskattade föreläsningar om epilepsihund, och föreläsning för personliga assistenter och föräldrar som har barn med epilepsi. Från sonen Adam kommer inspirationen att föreläsa, och sprida kunskap om epilepsi. Vid vissa föreläsningar har vi även andra föräldrar som berättar ur ett föräldraperspektiv. Vissa av våra informationsträffar, sker i samarbete med våra kollegor Epilepsiföreningen i Västerbottens län.

Om du önskar att någon föreläser hos er, kontakta gärna Åsa Nilsson. E-post adress finns under fliken Regionstyrelse. Alternativt skicka sms.

Föreningens arbete är ideellt, och sker på fritiden. Kom ihåg att ställa en förfrågan i god tid, så vi har möjlighet att planera in en föreläsning.

Epilepsiföreningens hemsida uppdateras kontinuerligt av Webmaster. Detta för att medlemmarna snabbt ska få senaste informationen om händelser och aktiviteter. Gå in i aktivitetskalendern för att se vad föreningen anordnar, och anmäl dig till aktiviteter via formuläret längst ner.

Verksamhet för medlemmar.

Förutom föreläsningar, har föreningen bjudit in till olika typer av informationsträffar och medlemsträffar. Vi har tillsammans med Epilepsiföreningen i Västerbottens län, anordnat familjehelg på Piteå Havsbad. Caféträffar har tidigare anordnats i Luleå, bland vajande palmer i Södra Hamn, samt i Piteå. 

Råd & Stöd

Epilepsiföreningen ger råd och stöd. När du/ni är redo, finns möjligheten via föreningens aktiviteter och medlemsträffar, träffa andra i liknande situation. Föreningen har en föräldrarepresentant, samt kontaktombud  i länet.

Påverkansarbete

Epilepsiföreningen företräder personer med epilepsi, samt deras anhöriga och arbetar med att informera om epilepsi och dess konsekvenser, och med insatser för att påverka samhällets beslutsfattare. Föreningen driver medlemmarnas frågor så långt det är möjligt enligt föreningens stadgar.

Gå gärna med i vår grupp på Facebook, den heter Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Har du frågor kan du kontakta oss

För närvarande florerar ett antal grupper med liknande namn. Epilepsiföreningen i norrbotten och norrbottens län. Det är endast denna grupp som vi länkat, som föreningen har, och ingen annan. De övriga är inte skapade av någon i styrelsen, och vi ansvarar/administrerar inte de andra grupperna. Mv Styrelsen

Translate »
Click to listen highlighted text!