Bli Medlem i Epilepsiföreningen i Norrbottens Län

Medlemsavgiften kan betalas via Internetbank eller Inbetalningskort. 

Vid betalning via Internetbanken: Vårt BankGironummer är 5881-5879. Istället för OCR-Nr, fyll i meddelande till mottagaren ditt/ert för och efternamn, samt ort.

För nedladdning av inbetalningskort, klicka på ladda ner. 

Enskild medlem gäller för en person och familjemedlemskap gäller hela familjen, oavsett antal, så länge man är folkbokförd på samma adress.

Viktig info:

Den medlem som inte betalar medlemsavgiften avaktiveras från medlemsregistret. Vi skickar inga påminnelser.

Translate »