Bli Medlem i Epilepsiföreningen i Norrbottens Län

Föreningen skickar inte ut några inbetalningskort i pappersform. Detta för att spara på miljön och porto. Önskar du ett inbetalningskort, finns ett nedan för nedladdning. Vid betalning via internetbank. Ange för och efternamn, istället för OCR-nr.

Viktig info:

Den medlem som inte betalar medlemsavgiften avaktiveras från medlemsregistret. Vi skickar inga påminnelser.

Translate »