Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Epilepsiföreningen i Västerbottens Län

Forbundets-logga-i-blatt1.png

Epilepsiföreningen i Västerbottens län är politiskt och religiöst obunden och bedrivs ideellt.  Epilepsiföreningen finns för dig som har epilepsi, eller är närstående.  Vi har också medlemmar som valt att vara med för att stötta föreningens arbete.  Med hjälp av våra kontaktombud har vi haft möjlighet att anordna aktiviteter och träffar på flera orter i länet. Detta för att nå så många medlemmar som möjligt.

Föreningens arbete

Styrelsen arbetar utifrån, och följer de stadgar som finns. Den bereder frågor och följer de beslut årsmötet fattar. Årsmötet består av medlemmar som demokratiskt väljer att utse styrelse för kommande år. Medlemmarna har möjlighet att lämna önskemål till styrelsen angående aktiviteter och innehåll på informationsträffar.

Information om epilepsi

Föreningen är väldigt tacksam att barn och vuxen neurologer/Neurokirurg på Norrlands Universitetssjukhus ställer upp och informerar föreningens medlemmar om epilepsi. Den typen av information är också den som intresserar mest.

Marcus Lenndin föreläser om spännande resor och utmaningar. Framförallt om att se möjligheter istället för begränsningar, när man som ung vuxen lever med epilepsi.

Epilepsiföreningens hemsida uppdateras kontinuerligt av Webmaster. Detta för att medlemmarna snabbt ska få senaste informationen om händelser och aktiviteter. Gå in i aktivitetskalendern för att se vad föreningen anordnar, och anmäl dig till aktiviteter via formuläret längst ner.

Verksamhet för medlemmar. 

Exempel på aktiviteter som anordnats är bowling, caféträffar, yoga, middagsbuffé på flera olika orter samtidigt. Resa i form av dagstur.
Aktiviteter och informationsträffar ser ni i aktivitetskalender under fliken Aktiviteter.

Vi har även gott samarbete med Epilepsiföreningen i Norrbottens län vad gäller aktiviteter. Vi har tillsammans anordnat familjehelg på Piteå Havsbad och caféträff i Luleå stad bland vajande palmer i Södra Hamn. Åsa och Janne Nilsson föreläser om deras son Adam och hans epilepsihund.

Råd & Stöd

Epilepsiföreningen ger råd och stöd. När du/ni är redo, finns möjligheten via föreningens aktiviteter och medlemsträffar, träffa andra i liknande situation. Föreningen har en föräldrarepresentant, samt kontaktombud  i länet.

Påverkansarbete

Epilepsiföreningen företräder personer med epilepsi, samt deras anhöriga och arbetar med att informera om epilepsi och dess konsekvenser, och med insatser för att påverka samhällets beslutsfattare. Föreningen driver medlemmarnas frågor så långt det är möjligt enligt föreningens stadgar.

Har du frågor?

Besök sidan Kontakta oss !

Du kan även besöka vår sida på Facebook

Translate »
Click to listen highlighted text!