Om Epilepsiföreningen i Västerbottens län

Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens Län

Forbundets-logga-i-blatt1.png

Epilepsiföreningen i Västerbottens län är politiskt och religiöst obunden och bedrivs ideellt.  Epilepsiföreningen finns för dig som har epilepsi, eller är närstående.  Vi har också medlemmar som valt att vara med för att stötta föreningens arbete.  Styrelsen utgår från Umeå, men har med hjälp av våra kontaktombud möjlighet att anordna träffar på flera ställen i länet.  Detta för att nå så många medlemmar som möjligt.

Föreningens arbete

Styrelsen arbetar utifrån, och följer de stadgar som finns. Den bereder frågor och följer de beslut årsmötet fattar. Årsmötet består av medlemmar som demokratiskt väljer att utse styrelse för kommande år.

*Information om epilepsi

Föreningen är väldigt tacksam att barn och vuxen neurologer/Neurokirurg på Norrlands Universitetssjukhus ställer upp och informerar föreningens medlemmar om epilepsi. Den typen av information är också den som intresserar mest.

Marcus Lenndin föreläser om spännande resor och utmaningar. Framförallt om att se möjligheter istället för begränsningar, när man som ung vuxen lever med epilepsi.

*Verksamhet för medlemmar. 

Exempel på aktiviteter som anordnats är bowling, caféträffar, yoga, middagsbuffé på flera olika orter samtidigt. Resa i form av dagstur.
Aktiviteter och information ser ni i aktivitetskalendern under fliken Aktiviteter.

Vi har även gott samarbete med Epilepsiföreningen i Norrbottens län vad gäller aktiviteter. Vi har tillsammans anordnat familjehelg på Piteå Havsbad och caféträff i Luleå stad bland vajande palmer i Södra Hamn. Åsa och Janne Nilsson föreläser om deras son Adam och hans epilepsihund.

Har du frågor?

Besök sidan Kontakta oss !

Du kan även besöka vår sida på Facebook

Translate »