Styrelsen Björkgårdens Epilepsistiftelse

Ordförande:
Sven-Olov Jonsson

Sekreterare:
Gunilla Janzén

Ledamöter:
Sandra Sjömark
Henrik Nordgren

Suppleant:
Marcus Lenndin

Du når oss enklast på epilepsistiftelsen@gmail.com

Translate »