Styrelsen

Ordförande
Kent Bäckrud
070-849 38 21

Vice Ordförande

Britt-Inger Jonsson
Tel: 073-082 24 37

Sekreterare
Henrik Nordgren

Kassör
Ekonomitjänst inköpt via Funktionsrätt Västerbotten Pero Gagula

Ledamot – Ombud Skellefteå

Åke Lindqvist
Tel: 070-353 55 74

Ledamot

Emma Söderström

Suppleant – Ombud Umeå

Sandra Sjömark
Tel: 070-222 18 00

Suppleant & Ungdomsrepresentant

Marcus Lenndin

Välkommen att kontakta oss! 
E-post styrelsen@epilepsi-ac.se

Informationsansvarig: Styrelsen
Studieorganisatör: Styrelsen

Translate »