Styrelsen

Ordförande
Kent Bäckrud
070-849 38 21

Vice Ordförande
Britt-Inger Jonsson
Tel: 073-082 24 37

Sekreterare
Henrik Nordgren
070-264 39 40

Kassör
Ekonomitjänst inköpt via Funktionsrätt Västerbotten Pero Gagula

Ledamot – Ombud Skellefteå
Åke Lindqvist
Tel: 070-353 55 74

Ledamot
Emma Söderström
epvasterbotten@gmail.com

Suppleant – Ombud Umeå
Sandra Sjömark
epvasterbotten@gmail.com

Suppleant & Ungdomsrepresentant
Marcus Lenndin
epvasterbotten@gmail.com

Söker du någon särskild i styrelsen? Skriv Att: och namnet på den du söker i ämnesraden, när du skickar e-post.

Informationsansvarig: Styrelsen
Studieorganisatör: Styrelsen

Translate »