Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Ansökan om bidrag

Stiftelsen har till ändamål att lämna ekonomisk bistånd till behandling , rehabilitering och egenvård för personer med diagnosen epilepsi.

Berättigad till bidrag är person som skall vara bosatt och mantalsskriven i Norr- eller Västerbottens Län. Därtill kan ekonomiskt bidrag lämnas för aktiviteter som syftar till spridande av information om epilepsi, till egen ökad kunskap om epilepsi eller till aktiviteter som ska medvetandegöra för offentliga institutioner och organisationer livsvillkoren (livssituationen) för individer med diagnosen epilepsi. Lämna ekonomiskt bistånd för att främja egenvård för personer med epilepsi. Lämna ekonomiskt bistånd till aktiviteter som främjar ett ökat erfarenhetsutbyte med med andra organisationer som företräder individer med neurologiska sjukdomar. Lämna ekonomiskt bistånd för anskaffande av tekniska hjälpmedel där andra finansiärer saknas.

Sista ansökningsdag under året är 1 februari , 1 april , 1 augusti och 1 november.

Kvitto skickas med vid ansökningstillfället, eller i efterhand, innan utbetalning sker. Beslutet fattas i enlighet med stiftelsens stadgar. 

Inför ansökan gällande Epilepsihund/Medicinskt alarmerande hund/ SMART Hund.

Stiftelsen beviljar endast bidrag för själva utbildningen. Inte inköp av hund eller de omkostnader som tillkommer före utbildningsstarten. Alla tester som sker före utbildningens start, ex. lämplighetstest, ska vara godkända. Inför ansökan ska följande dokument skickas via e-post.

  • kopia av läkarintyg
  • Bekräftelse på att ni är antagen till utbildningen hos SOS Hund och alla tester är godkända för utbildningsstart.

Ekonomiskt bistånd för Epilepsihund kan högst uppgå till 20.000 kr.

Ekonomiskt bistånd för SMART Hund kan högst uppgå till 4000 kr.

Epilepsitiftelsen rekommenderar att bidrag sökes från fler fonder/stiftelser, om man behöver hjälp med hela utbildningskostnaden.

Läs mer om Medicinskt alarmerande hund/Epilepsihund här: http://www.soshund.se/utbildningen-i-kort/

Läser mer om Smart Hund här https://smarthund.nu/

Vid frågor kontakta stiftelsen på e-post epilepsistiftelsen@epilepsi-ac.se

Fyll i formuläret nedan för att ansöka.

Translate »
Click to listen highlighted text!