Kategoriarkiv: Nyheter Norrbotten

FÖRSTA HJÄLPEN VID ETT EPILEPSIANFALL

Vad gör man när någon får ett epileptiskt anfall?

Ett epileptiskt anfall kan se ut på olika sätt. Vid ett stort epileptiskt anfall förlorar man medvetandet, faller omkull, får kramper eller muskelryckningar. De allra flesta epileptiska anfall går över av sig själv. Man kan som vittne därför avvakta. Transport till sjukhus är dock nödvändigt om anfallet inte slutar, om skador uppstått eller om man är osäker på om det är frågan om ett epileptiskt anfall.

DU KAN HJÄLPA TILL PÅ FÖLJANDE SÄTT:

 • Skydda personen mot omgivningens närgångna nyfikenhet.
 • Ta bort alla saker runt omkring, speciellt vassa föremål.
 • Ta tid på anfallet. Är det längre än 5 minuter – ring 112.
 • Sätt ingenting mellan tänderna – det kan ge tandskador.
 • Lägg gärna något mjukt under huvudet.
 • Lös upp slips eller skärp, ta av glasögon.
 • När kramperna har upphört, lägg personen på sidan med huvudet lågt.
 • Stanna kvar tills personen klarar sig själv.
 • Ta det lugnt!
  Läs mer här: https://www.epilepsi.se/om-epilepsi/forsta-hjalpen/

Återkoppling gällande enkäterna medlemsvård och medlemsförmåner

Styrelsen har sammanställt enkätsvaren och gällande medlemsvård, var det flera som önskade fadderskap. Styrelsen har därför beslutat att erbjuda fadderskap för nya medlemmar första månaden, som en medlemsförmån. Detta med start 1/6 2021.

Det kom en önskan om fler barnaktiviteter. Föreningarna anordnar barnfika 3/7, där föreningarnas yngre medlemmar kan diskutera exempelvis spel i Roblox, Fidget Toys eller annat som kan intressera.

Gällande medlemsförmåner skickades det in många bra förslag. Vissa lokala och vissa nationella. Hela enkäten är sammanställd och inskickad till Svenska Epilepsiförbundet.

Samtliga medlemmar var anonyma i enkäten. Man behövde endast fylla i vilken förening man tillhörde. Hemsidan använde sig av kakor för att känna igen att man besvarat enkäten. Därför fick man fylla i att man godkände hanteringen av sina personuppgifter.

Tack för ert deltagande! Mv. Regionstyrelsen

Enkät om medlemsförmåner

Epilepsiföreningarna har lagt upp en enkät med två frågor på hemsidan om medlemsförmåner.

Enkäten kommer upp automatiskt. Man kryssar endast i vilken föreningen man tillhör. Epilepsiföreningen i Norrbotten eller Västerbottens län, eller annan Epilepsiförening i Sverige.

Hemsidan använder cookies för att känna igen att man besvarat enkäten, därför får man även godkänna hanteringen av sina personuppgifter.

Frågorna som finns i formuläret är vilka medlemsförmåner man använder sig av idag (kryssrutor). Samt vilka typer av förmåner och rabatter man som medlem, önskar ska finnas i framtiden. Gäller förslagen nationellt, kommer de sedan att lyftas vidare till Svenska Epilepsiförbundet.

Önskemålet är att få in så många svar som möjligt från medlemmar, oavsett vilken förening man tillhör.

Tack för din medverkan!

Årsmöte 2021

3/5 genomfördes årsmötet via Zoom, för Epilepsiföreningen i Norrbottens län och Epilepsiföreningen i Västerbottens län. Mötesordförande var Kent Bäckrud. Mötet genomfördes enligt upprättad dagordning och mötesdeltagarna gav styrelsen ansvarsfrihet. Kent Bäckrud omvaldes till ordförande.

Regionstyrelse 2021
Ordförande: Kent bäckrud
Ledamöter: Åke Lindqvist och Åsa Nilsson
Suppleanter: Jan Nilsson och Sandra Sjömark

På årsmötet fick nya styrelsen i uppdrag, att utse en ledamot, som fyllnadsval på 1 år. Är någon intresserad av att veta mer om hur det är att sitta i styrelsen, går det bra att kontakta Kent Bäckrud. Klicka på fliken regionstyrelse för kontaktuppgifter. Vi har högt i tak och har roligt tillsammans.

Styrelsen tackar för förtroendet. Stort tack till er medlemmar som var med.

Medlemskampanj- Värva en vän

Medlemmarna är vår grund, vår styrka och vår viktigaste resurs. För att få ännu mer tyngd bakom förbundets viktiga arbete behöver vi bli fler. För ju fler vi är, desto mer kan vi främja forskningen samt sprida information om epilepsi och dess konsekvenser i vardagslivet.

Kampanjen pågår mellan den 1 maj och den 30 september.

Följ länken för mer information.

https://epilepsi.se/medlemskampanj-varva-en-van/