Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Björkgårdens Epilepsistiftelse

Bakgrund till bildandet av Björkgårdens Epilepsistiftelse

Stiftelsen grundades 20 augusti 1997 med hjälp av medel som donerats av Lionsklubbar inom distrikt 101 P (Norrbottens- och Västerbottens län)

Vid Neurorehab Sävars (fd Björkgården) högspecialiserade rehabiliteringsklinik erbjuds personer med neurologiskt nedsättning rehabilitering. En rehabiliterande miljö med närhet till natur, samhälle och möjlighet till möte med andra i likartad situation.

Stiftelsen har till ändamål att ge ekonomiskt bistånd till behövande personer med diagnosen epilepsi vid dess vistelse på Neurorehab i Sävar, egenvård eller stödjer informationsspridning om epilepsi för att ge ökade kunskaper hos individen. Personer bosatta inom Norr och Västerbottens län är kvalificerade för att söka ekonomiskt stöd från stiftelsen.

Stiftelsens styrelse består av representanter för Neurorehab Sävar, Sävar Lions Club och Epilepsiföreningen i Västerbottens län. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år för att fatta beslut om att ge ekonomiskt stöd, efter inkommen ansökan.

Translate »
Click to listen highlighted text!