Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Epilepsiföreningen i Västerbottens Län

Forbundets-logga-i-blatt1.png

Epilepsiföreningen i Västerbottens län, är politiskt och religiöst obunden och bedrivs ideellt. Föreningen finns för dig som har epilepsi, eller är närstående. Vi har också medlemmar som valt att vara med för att stötta föreningens arbete. Med hjälp av kontaktombud har vi haft möjlighet att anordna aktiviteter och träffar, på flera orter i länet. Detta för att nå så många medlemmar som möjligt.

Föreningens arbete

Styrelsen arbetar utifrån och följer de stadgar som finns. Den bereder frågor och följer de beslut årsmötet fattar. Årsmötet består av medlemmar som demokratiskt väljer att utse styrelse för kommande år.

Information om epilepsi

Neurologer/Neurokirurg på Norrlands Universitetssjukhus ställer upp och informerar föreningens medlemmar om epilepsi. Den typen av information är också den som intresserar mest.

För ungdomar/unga vuxna har Marcus Lenndin föreläst om spännande resor och utmaningar. Framförallt om att se möjligheter istället för begränsningar, när man som ung vuxen lever med epilepsi.

På Världsepilepsidagen informerar föreningen om epilepsi i länet.

Epilepsiföreningens hemsida uppdateras kontinuerligt av Webbmaster. Detta för att medlemmarna snabbt ska få senaste informationen, om händelser och aktiviteter.

Verksamhet för medlemmar

Aktiviteter som tidigare anordnats är, bowling, caféträffar, yoga och middagsbuffé på flera olika orter. Resa i form av dagstur.

På hemsidan under fliken Aktiviteter kan ni läsa om vad som är planerat. Föreningen gör inga separata utskick till medlemmar gällande aktiviteter. Det kommuniceras via föreningens hemsida. Medlemmar har möjlighet att lämna förslag till styrelsen beträffande aktiviteter och innehåll på informationsträffar.

Föreningen har gott samarbete med Epilepsiföreningen i Norrbottens län. Tillsammans har föreningarna anordnat familjehelg på Piteå Havsbad och caféträff i Luleå stad bland vajande palmer i Södra Hamn. Åsa och Janne Nilsson har föreläsningar om epilepsihund. Från sonen Adam kommer inspirationen att föreläsa och sprida kunskap om epilepsi. Det förekommer att andra föräldrar är med och berättar ur ett föräldraperspektiv. Åsa och Janne har informerat personliga assistenter och föräldrar som har barn med epilepsi.

Råd & Stöd

Epilepsiföreningen ger råd och stöd. När du/ni är redo, finns möjlighet att via föreningens aktiviteter och medlemsträffar, träffa andra i liknande situation.

Påverkansarbete

Epilepsiföreningen företräder personer med epilepsi, samt deras anhöriga och arbetar med att informera om epilepsi och dess konsekvenser, och med insatser för att påverka samhällets beslutsfattare. Föreningen driver medlemmarnas frågor så långt det är möjligt, enligt föreningens stadgar.

Har du frågor?

Har du frågor kan du kontakta oss

Du kan även besöka vår sida på Facebook

För att bli medlem, eller information om medlemsavgiften

Translate »
Click to listen highlighted text!