Information från föreningen angående COVID-19

Med anledning av Coronaviruset Covid-19, har styrelsen fattat beslutet att ställa in alla möten av större slag. Vi gör detta för att skydda medlemmar och andra personer i samhället, som tillhör riskgrupper. Det gäller i första hand det gemensamma årsmötet. Vi har för avsikt att mötet ska bokas om, och genomföras när det är möjligt. Detta gäller även andra aktiviteter och föreläsningar.

Vad gäller planerade föreläsningar och aktiviteter, som ligger längre fram i tiden, avvaktar vi med att lägga in i aktivitetskalendern. Det kan också bli så, att vissa sker utan publik, via länk till de som anmäler sig. Vi följer utvecklingen. Vi kommer att följa de rekommendationer och beslut, som fattas av Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Mv. Sandra Sjömark Epilepsiföreningen i Västerbottens län

Påminnelse om medlemsavgiften 2020

Vi önskar påminna om att medlemsavgiften ska betalas in. Swish 123 173 1322 eller BG 128-9990. Önskar man ett inbetalningskort går det bra att höra av sig via e-post styrelsen@epilepsi-ac.se eller telefon/sms 070-222 18 00. Betalar man via internetbank behöver man inget inbetalningskort. Man skriver sitt namn i meddelande till mottagaren, istället för OCR-nr. Tack!