Nyheter från Styrelsen

Styrelsen har haft sammanträde via länk. Tidigare beslut om att inga fysiska möten anordnas, fram till sista december 2020, har förlängts och gäller tills vidare.

Angående aktiviteter ber vi er medlemmar att hålla utkik i aktivitetskalendern och i Facebook grupperna, Epilepsiföreningen i Norrbottens län och Epilepsiföreningen i Västerbottens län.

Vi informerar nedan om vad som händer under resterande av 2020/första kvartalet 2021. Mer information kommer att läggas upp inom kort i aktivitetskalendern.

-Medlemsaktivitet alla kan baka 4-6/12 2020. (mer information i aktivitetskalendern)

-Julmiddag är tyvärr inställd pga. ökad smittspridning av Covid-19, i Norrbotten och Västerbottens län.

-Aktiviteter är uppdaterad, så det ska vara ännu enklare att hitta aktivitetskalendern.

-Föreningen har som mål att anordna en medlemsträff via länk. Denna är planerad under första kvartalet 2021.

Tack och ha en bra dag! Mv. Regionstyrelsen