Återkoppling gällande enkäterna medlemsvård och medlemsförmåner

Styrelsen har sammanställt enkätsvaren och gällande medlemsvård, var det flera som önskade fadderskap. Styrelsen har därför beslutat att erbjuda fadderskap för nya medlemmar första månaden, som en medlemsförmån. Detta med start 1/6 2021.

Det kom en önskan om fler barnaktiviteter. Föreningarna anordnar barnfika 3/7, där föreningarnas yngre medlemmar kan diskutera exempelvis spel i Roblox, Fidget Toys eller annat som kan intressera.

Gällande medlemsförmåner skickades det in många bra förslag. Vissa lokala och vissa nationella. Hela enkäten är sammanställd och inskickad till Svenska Epilepsiförbundet.

Samtliga medlemmar var anonyma i enkäten. Man behövde endast fylla i vilken förening man tillhörde. Hemsidan använde sig av kakor för att känna igen att man besvarat enkäten. Därför fick man fylla i att man godkände hanteringen av sina personuppgifter.

Tack för ert deltagande! Mv. Regionstyrelsen