Ohållbar situation när epilepsimedicin tar slut

Information med anledning av nuvarande situation gällande brist på vissa epilepsiläkemedel. På läkemedelsverkets hemsida under restsituationer, går det att läsa mer om vilka mediciner det gäller. Läkemedelsverket | Start (lakemedelsverket.se)

För mer information, se Svenska Epilepsiförbundets hemsida. 

Ohållbar situation när epilepsimedicin tar slut – Svenska epilepsiförbundet

Artikel i Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pQpoOR/vagar-inte-ga-ut-nar-livsviktig-medicin-tar-slut