Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Bli medlem i Epilepsiföreningen i Västerbottens län

Några goda skäl för att bli medlem:

*Som ny medlem erbjuds du en fadder första månaden.

*Som medlem stödjer du/ni påverkans och informationsarbete och därmed personer med epilepsi.

*Tidningen Svenska Epilepsia skickas ut till medlemmar fyra gånger per år. (Har du inte fått tidningen i brevlådan, maila styrelsen på e-post styrelsen@epilepsi-ac.se)

*Som medlem får du/ni information, råd och stöd.

*Inbjudan till olika förenings och förbundsarrangemang.

*Medlemmar får rabatt på hotellvistelser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Läs mer här: https://epilepsi.se/wp-content/uploads/2020/06/Handikappf%C3%B6rbunden-sammanfattning-2020.pdf

*Som medlem träffar du/ni andra som vet hur det känns att leva med epilepsi.

*Medlemmar kan teckna privata och miljömärkta sakförsäkringar via Unik Försäkring. Syftet är att skapa en tryggare vardag oavsett individuella förutsättningar. https://unikforsakring.se/

Enskild medlem gäller för en person och familjemedlemskap gäller hela familjen, oavsett antal, så länge man är folkbokförd på samma adress.

För nedladdning av inbetalningskort, klicka på ladda ner.

Viktig info:

Den medlem som inte betalar medlemsavgiften avaktiveras från medlemsregistret.

Kom ihåg att maila styrelsen på e-post styrelsen@epilepsi-ac.se och meddela din nya adress om du flyttar. Adressändringar uppdateras inte automatisk. Tack!

Translate »
Click to listen highlighted text!