Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Epilepsiföreningen i Norrbottens Län

Epilepsiföreningen i Norrbottens län, är politiskt och religiöst obunden och bedrivs ideellt. Föreningen finns för dig som har epilepsi, eller är närstående. Med hjälp av kontaktombud har vi haft möjlighet att anordna aktiviteter och träffar, på flera orter i länet. Detta för att nå så många medlemmar som möjligt.

Föreningens arbete

Styrelsen arbetar utifrån och följer de stadgar som finns. Den bereder frågor och följer de beslut årsmötet fattar. Årsmötet består av medlemmar som demokratiskt väljer att utse styrelse för kommande år.

Information om epilepsi

Barnneurolog ställer upp och informerar föreningens medlemmar om epilepsi.

Åsa och Janne Nilsson har föreläsningar om epilepsihund. Från sonen Adam kommer inspirationen att föreläsa och sprida kunskap om epilepsi. Det förekommer att andra föräldrar är med och berättar ur ett föräldraperspektiv. Åsa och Janne har informerat personliga assistenter och föräldrar som har barn med epilepsi. Vissa av våra informationsträffar, sker i samarbete med Epilepsiföreningen i Västerbottens län.

Epilepsiföreningens hemsida uppdateras kontinuerligt av Webbmaster. Detta för att medlemmarna snabbt ska få senaste informationen, om händelser och aktiviteter.

Verksamhet för medlemmar.

Föreningen har bjudit in till olika typer av informationsträffar och medlemsträffar. Föreningen har gemensamt med Epilepsiföreningen i Västerbottens län, anordnat familjehelg på Piteå Havsbad. Caféträff har tidigare anordnats i Luleå, bland vajande palmer i Södra Hamn och i Piteå. Medlemmar har möjlighet att lämna förslag till styrelsen beträffande aktiviteter och innehåll på informationsträffar.

Råd & Stöd

Epilepsiföreningen ger råd och stöd. När du/ni är redo, finns möjligheten via föreningens aktiviteter och medlemsträffar, träffa andra i liknande situation. Föreningen har en föräldrarepresentant, samt kontaktombud i länet.

Påverkansarbete

Epilepsiföreningen företräder personer med epilepsi, samt deras anhöriga och arbetar med att informera om epilepsi och dess konsekvenser, och med insatser för att påverka samhällets beslutsfattare. Föreningen driver medlemmarnas frågor så långt det är möjligt, enligt föreningens stadgar.

Har du frågor kan du kontakta oss

För att bli medlem eller information om medlemsavgiften

Gå med i föreningens grupp på Facebook Epilepsiföreningen i Norrbottens län

Styrelsen ansvarar/administrerar endast den Facebook grupp som är länkad enligt ovan. Mv Styrelsen

Translate »
Click to listen highlighted text!