Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län
Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

[INSTÄLLT] Årsmöte Norrbotten

22 mars, 2020 @ 11:00 14:30

Årsmötet Inställt!

Söndagen den 22mars klockan 11-14.30

Vi kommer börja med att servera en enklare lunch och efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffe med tilltugg.

I år kommer vi att förlägga årsmötet till Umeå och Funktionsrätt Västerbottens lokaler, Mariehemsvägen 7 N, Umeå

För er som vill fysiskt önskar närvara vid årsmötet utgår milersättning om 18,50 milen, maximerat till 1000 kronor.
I den mån det går ser vi gärna att Du/Ni samåker.

Det kommer även finnas möjlighet att koppla upp sig via länk till själva årsmötet, för er som önskar detta.
Mer information om att närvara vid mötet via länk kommer Vi informera vidare om i mitten av mars månad.

Din anmälan om deltagande vid årsmöte samt eventuell födoämnesallergi ser vi gärna att vi får senast den 17:e mars styrelsen@epilepsi-ac.se eller 070-222 18 00 skicka gärna sms.

Viktig Information!
Årsmötet kommer ta upp och besluta i frågan om en gemensam styrelse för Epilepsiföreningarna i Västerbotten och Norrbotten!

Anledningen till en gemensam styrelse är att vi inte hittar tillräckligt med medlemmar som kan tänka sig att ingå i en styrelse.

Vår målsättning är att Vi framöver kommer kunna erbjuda er medlemmar en fortsatt hög o god kvalité i de aktiviteter som föreningen framöver kommer arrangera tillsammans med Västerbotten

Vi har redan idag ett gott samarbete mellan föreningarna och där vi under ett antal år tillbaka samarbetat om olika aktiviteter.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

§1             Årsmötets öppnande

§2             Fråga om årsmötets behöriga utlysning

§3             Fastställande av röstlängd

§4             Fastställande av dagordning

§5             Val av funktionärer för årsmötet
•        
             Ordförande
•        
             Sekreterare
•        
             Protokolljusterare
•        
             Rösträknare
•        
             Pressreferent

§6             Styrelsens redogörelse for det gångna verksamhetsåret med
                 tillhorande ekonomisk redogörelse

§7             Revisionsberättelse

§8             Fråga om ansvarsfrihet for det gångna året

§9             Beslut om gemensam styrelse för Epilepsiföreningarna i  Norrbotten och        Västerbotten

§10           Medlemsavgift 2021

§11           Verksamhetsplan och budget för 2020

§12           Telefonersättning till förtroendevalda

§13           Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

 §14           Val

A.              Ordförande fram till årsmötet 2021
B.              Styrelseledamöter fram till årsmötet 2021
C.              Suppleanter fram till årsmötet 2021
D.              Revisor fram till årsmötet 2021
E.              Revisorsuppleant fram till årsmötet 2021
F.              Valberedningsledamöter fram till årsmötet 2021
G.             Ombud till Funktionsrätt Västerbotten årsmöte
H.             Suppleant till Funktionsrätt Västerbotten årsmöte
I.               Informationsansvarig
J.              Kontaktombud
K.             Valberedning

§15           Övriga frågor

§16           Mötets avslutning


Vi kommer även under årsmötet visa föreningarnas gemensamma hemsida som Ni finner på adressen http://epilepsi-ac.se/ det går även bra att nå hemsidan via www.epilepsi-ac.se

Translate »
Click to listen highlighted text!