Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningen i Västerbottens län & Epilepsiföreningen i Norrbottens län
Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte via Telefon

22 april, 2020 @ 18:30 20:00

Hej alla medlemmar! Ny tid för årsmöte, som sker via telefon den 22/4 kl.18:30.

Föranmälan sker till 070-222 18 00 via sms eller e-post styrelsen@epilepsi-ac.se

Den medlem som anmäler sig, får ta del av telefonnummer och lösenkod till mötet.

Tidigare dagordning gäller.

Då det är ett telefonmöte, och man kan koppla upp sig där man är, har styrelsen som förväntning att åtminstone en från varje familj kopplar upp sig. Det är viktiga punkter vi ska besluta om, därför är det av högsta vikt att så många som möjligt deltar.

För att detta möte ska fungera finns några regler vi måste följa.

  • Ha ljudet av. Det vill säga du hör mötet, men vi andra hör inte dig/er. Det är för att det blir väldigt störande med allas bakgrundsljud annars.
  • Ordförande har upprop av namnen på alla som anmält sig vid mötets start. Detta för att om alla ropar hej och sitt namn samtidigt, blir det väldigt svårt att höra vem som är närvarande. När ordförande ropar upp ditt namn, svarar du ja.
  • Ordförande följer dagordningen. Då detta är ett årsmöte, fattas endast beslut på de punkter som står på dagordningen. Vill man lyfta något gör man detta under övriga frågor vid mötets början, eller så kan du maila in denna i förväg.
  • Ordförande lämnar över ordet direkt till någon, eller lämnar ordet fritt. Lämnas ordet fritt säger man sitt förnamn, och ordförande säger varsågod och namn på den som får säga sitt först. Annars pratar alla samtidigt och det blir omöjligt att höra.

Tack och välkommen till telefonmötet! Mv. Styrelsen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

§1             Årsmötets öppnande

§2             Fråga om årsmötets behöriga utlysning

§3             Fastställande av röstlängd

§4             Fastställande av dagordning

§5             Val av funktionärer för årsmötet
•        
             Ordförande
•        
             Sekreterare
•        
             Protokolljusterare
•        
             Rösträknare
•        
             Pressreferent

§6             Styrelsens redogörelse for det gångna verksamhetsåret med tillhörande ekonomisk redogörelse

§7             Revisionsberättelse

§8             Fråga om ansvarsfrihet for det gångna året

§9             Beslut om gemensam styrelse för Epilepsiföreningarna i  Norrbotten och Västerbotten

§10           Medlemsavgift 2021

§11           Verksamhetsplan och budget för 2020

§12           Telefonersättning till förtroendevalda

§13           Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
 §14           Val

A.              Ordförande fram till årsmötet 2021
B.              Styrelseledamöter fram till årsmötet 2021
C.              Suppleanter fram till årsmötet 2021
D.              Revisor fram till årsmötet 2021
E.              Revisorsuppleant fram till årsmötet 2021
F.              Valberedningsledamöter fram till årsmötet 2021
G.             Ombud till Funktionsrätt Västerbotten årsmöte
H.             Suppleant till Funktionsrätt Västerbotten årsmöte
I.               Informationsansvarig
J.              Kontaktombud
K.             Valberedning

§15           Övriga frågor

§16           Mötets avslutning

Click to listen highlighted text!